„Проект BG16RFOP002-2.077-1797-С01

< Обратно към новините Публикувано на 08.02.2021

„Проект  BG16RFOP002-2.077-1797-С01 на обща стойност 72958 лв., от които 62 015 лв. европейско и 10 943 лв. национално съфинансиране, с начална дата 08.02.2021 и крайна дата 08.05.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“