Обявена стойност

НАШЕТО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРАТКИ С ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ

“Обявена стойност” е допълнителна услуга, представляваща отговорността на ОК ЕКСПРЕС до обявената от подателя стойност на съдържанието на пратката в случаи на загуба, кражба, повреда или унищожаване. За обявена стойност на пратката се приема стойността, посочена в съответното поле на подписаната от подателя товарителница за тази пратка.

ОК ЕКСПРЕС поема отговорност за пратка с максимален размер на обявената стойност до 3000 /Три хиляди/ лева.

При обявяването на стойността на пратката подателят задължително представя удостоверяващ документ (фактура или стокова разписка/ опис), данните на който (номер и дата) се вписват в поле „Други условия” на товарителницата. В същото поле се посочват фабричен номер, вид, марка и модел

на продукта. Ако пратката съдържа повече от един вид стока и описанието е невъзможно да се събере в поле “Други условия”, се прави запис: “Стоки по приложен опис, към фактура №…/ Стокова разписка № ... ”.

Служителят на ОК ЕКСПРЕС приема пратка с обявена стойност, след като в присъствието на подателя е направил оглед на стоката за видими дефекти и счупвания, и е установил съответствие между съдържанието на пратката и описанието по приложения документ. Копие от удостоверяващия документ остава в офиса, приемащ пратката с обявена стойност.

Пратка с обявена стойност се приемат само в надеждна и достатъчна опаковка, като служителя на ОК ЕКСПРЕС поставя стикер „Внимание”, а когато пратката е обявена за „чуплива“ /със запис „Чупливо“ в поле „Други условия“ на товарителницата/, се поставят също стикери „чупливо“ и „посока на позициониране“ /стрелка за положението, в което пратката трябва да се транспортира/.

Пратка не може да бъде приета с обявена стойност, ако:

- служителят на ОК ЕКСПРЕС установи несъответствие между съдържанието на пратката и обявеното в товарителницата;
- служителят на ОК ЕКСПРЕС установи, че пратката е с недостатъчна опаковка и/или повредено съдържание;
- подателят не представи документ, удостоверяващ стойността на пратката;
- подателят не разреши да се направи копие на удостоверяващия стойността документ.

Услугата „Обявена стойност“ не се прилага и в следните случаи:

- за живи животни, птици и растения;
- за софтуер и продукти, представляващи интелектуална собственост;
- за ръкописи, планове, проекти, чертежи, скици и други документи.

ОК ЕКСПРЕС поема отговорност при рекламация на пратка с обявена стойност съгласно Общите си условия по договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, публикувани на сайта www.okexpress.bg

Все още не сте се регистрирали?

Ако вече все още нямате регистрация в нашия сайт, може да го направите от тук и да започнете бързо и лесно да изпращате пратки!

Регистрация >

Имате нужда от помощ?

Свържете се с нас

Може да се свържете с нас по всяко време. Ние ще ви отговорим до 48 часа.

Свържете се с нас >